ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN & CHI TIẾT GIÁ

* Vui lòng điền đầy đủ thông tinConstruction progress

The first days of commencement of pile pressing

 

 

 

 

 

 

Construction progress as of January 15, 2020

 

 

 

 

Main distribution unit: Khai Hoan Land
Floor 1, B10-B11 KDC Kim Son,
Nguyen Huu Tho, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Phone: 0911 995 900
16-01-2020 14:30:20