ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN & CHI TIẾT GIÁ

* Vui lòng điền đầy đủ thông tinConstruction progress

The first days of commencement of pile pressing

 

 

 

 

 

 

Construction progress as of January 15, 2020

 

 

 

 

Main distribution unit: Khai Hoan Land
11C, Nguyen Huu Canh, 19 Ward, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Phone: 0911 995 900
16-01-2020 14:30:20