ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN & CHI TIẾT GIÁ

* Vui lòng điền đầy đủ thông tinSales policy of La Partenza project

Standard payment schedule for La Partenza project

STT TIẾN ĐỘ THỜI ĐIỂM GIÁ TRỊ GHI CHÚ
 1   Giữ chỗ thiện chí 30.000.000VNĐ  
 2 Đợt 1 Sau 7 ngày, ngày kí VBTT 10% giá bán căn hộ Bao gồm tiền giữ chỗ thiện chí
 3 Đợt 2 30 ngày kể từ đợt 1 10% giá bán căn hộ  
 4 Đợt 3 Ký HĐMB, dự kiến tháng 6 năm 2020 10% giá bán căn hộ + VAT đủ 30% giá bán căn hộ Thanh toán đủ 30% giá bán căn hộ (bao gồm VAT)
Từ đợt 4 đến đợt 202% giá bán căn hộ (bao gồm VAT) (thời gian: 17 tháng)
 5 Đợt 21 Bàn giao nhà, dự kiến tháng 12 năm 2021 31% giá bán căn hộ (bao gồm VAT) +2% KPBT  
 6 Đợt 22 Nhận sổ (Theo thông báo CĐT) 5% giá bán căn hộ (bao gồm VAT)
Preferential policies when customers borrow money from the Bank
 
When customers pay full 30% of the apartment's selling price, the bank lends up to 65% of the apartment's value (VAT included, excluding VAT)
TIẾN ĐỘ GIÁ TRỊ THỜI ĐIỂM
  30.000.000 VNĐ Giữ chỗ thiện chí
 Đợt 1 10% giá bán căn hộ Bao gồm Giữ chỗ thiện chí Dự kiến tháng 12 năm 2019
 Đợt 2 10% giá bán căn hộ Dự kiến tháng 1 năm 2020
 Đợt 3 5% giá bán căn hộ Dự kiến tháng 3 năm 2020
 Đợt 4 5% giá bán căn hộ + VAT30% giá bán căn hộ Dự kiến tháng 6 năm 2020 ký HĐMB
 Đợt 5 65% giá bán căn hộ (bao gồm VAT) Ngân hàng giải ngân, hỗ trợ lãi suất 0% đến 30/9/2021
Khách hàng đóng 2% KPBT (tại thời điểm bàn giao căn hộ)
 Đợt 6 5% giá bán căn hộ (bao gồm VAT) Nhận sổ (theo thông báo của CĐT)
Main distribution unit: Khai Hoan Land
Floor 1, B10-B11 KDC Kim Son,
Nguyen Huu Tho, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Phone: 0911 995 900
16-01-2020 09:46:52